LANDLIG BYLIV

Nye moderne boligområder med kort vei til fjorden og marka, gode uteområder, barnehager og lokalsenter med butikker og servicetilbud

Om Prosjektet

Overvik blir en ny bydel som planlegges på de myke trafikanters premisser. Området som ligger mellom fjorden og marka blir bundet sammen med tur- og sykkelveier.
I takt med utbyggingen vil det også bli etablert flere nærmiljøanlegg med lekeplasser, ballflater etc.

Barnehager 1

Presthus Gård barnehage holder til i en ombygd låve med skogen og friområdet Chamonix som nærmeste nabo. Ny barnehage planlegges også midt i området, vest for Overvik gård.

Byggetrinn 1 2

I Byggetrinn 1 vil det være en stor andel familieboliger, særlig rekkehus på mellom ca 85-150 kvm. Foreløpig fremdrift er salgsstart sommeren 2017.

Chamonix 3

Friområdet Chamonix ligger nordvest for Overvik, rett overfor gården Presthus. Området som fikk sitt navn etter stedet hvor den første vinterolympiaden ble arrangert i 1924.

Lokalsenter 4

Vis à vis den nye skolen prosjekteres nå det nye lokalsenteret. Her kommer dagligvarebutikk, andre forretninger, treningssenter, café/bakeri etc. I tilknytning til lokalsenteret vil det også bygges nærmiljøanlegg med blant annet lekeplass.

Blekkan 5

På Blekkan prosjekteres byggetrinn 2. Her kommer fremtidsrettede leiligheter og familieboliger med herlig utsikt, gode solforhold og kort vei til Estenstadmarka.

Illustrasjon, endringer vil forekomme.

Vil du vite mer om Overvik?

- klikk deg inn her for mer informasjon -

Området Bolig Overvik Gård

Siste nyheter

Utvikling av området

Området ble vedtatt lagt ut til boligformål i april 2014, da bystyret vedtok ny arealdel i kommuneplanen. Overvik Utvikling har fått ansvaret for å utarbeide planen, med føringer fra kommunen…

les mer

Presthusvegen

Presthusvegen er en historisk veg mellom Ranheim og Dragvoll, som går via gårdene Presthus, Overvik og Tesli. Fra denne vegen ser man ut over Ranheim og et landskap som fra tidlige tider var inndelt …

les mer

Overvik gård

I 1647 var Overvik eller Nygarden (gnr 20/1) delt i tre bruk som alle var krongods. I 1683 var den delt i to bruk som begge var i privat eie. Gården har hatt flere ulike eiere inntil den ble solgt til J. A. Klinge i …

les mer

Registrer din interesse

AKTIVT ENGASJEMENT

Vi engasjerer oss aktivt i bredde-idrett og kultur i lokalsamfunnet hvor vi er representert.
Dette gjør vi for å bidra til at enkeltutøvere, lag og foreninger skal kunne nå sine mål og drømmer.

Prosjektet på kart

Koordinatene på kartet er en illustrasjonsskisse, små avvik må påberegnes