Sommer på Overvik

Sommerbilde fra tomta mot fjorden.