Gjengen

Ungdomsgjeng i en sofa ute på jordet på Overvik