Gården sett fra lufta

Gården Overvik sett fra lufta.