En vandring i kulturlandskapet

Presthusvegen er en historisk veg mellom Ranheim og Dragvoll, som går via gårdene Presthus, Overvik og Tesli. Fra denne vegen ser man ut over Ranheim og et landskap som fra tidlige tider var inndelt i flere gårder.
En vandring langs Presthusvegen er en flott opplevelse av kulturlandskapet og en kulturhistorisk vandring.
På denne vandringen passerer man fortidsminner som bl.a bautasteinene på Presthus gård, gravhaugene på Chamonix og den tidligere Lensmannsgården på Tesli hvor bl.a Gjest Baardsen satt fanget.

Langs vegen ligger de historiske gårdstunene og kulturlandskapet. Overvik Utvikling ønsker å ha med kulturistorien når området skal utvikles. Dette er en invitasjon til å fortsette å bruke Presthusvegen og stiene til rekreasjon. Langs vegen finner du flere informasjonstavler. Disse tavlene vil være et av stedene du finner informasjon etter hvert som området utvikles.

Foto: Randi J. Aasheim