Overvik gårds historie

Foto: Sigrid Vasseljen

I 1647 var Overvik eller Nygarden (gnr 20/1) delt i tre bruk som alle var krongods. I 1683 var den delt i to bruk som begge var i privat eie.

Gården har hatt flere ulike eiere inntil den ble solgt til J.A. Klinge i 1899. Hun solgte den i 1902 til disponent Albregt W. Selmer i Selmerske rederi. Selmer døde i 1910 og enken Nikoline Selmer, født Klinge satt med eiendommen til sin død ved nyttår 1933. Da overtok hennes sønn Karl Andreas Selmer (19.05.1897 – 1967) eiendommen, og gården er fortsatt i Selmerslektens eie.
Dagens eier av Overvik gård er Kolbjørn Selmer, han kjøpte gården av sin far, Karl Johan Selmer, i 2009.

Dagens bygninger er i all hovedsak oppført i perioden mellom 1902, da disponent Albregt W. Selmer i Selmerske rederi kjøpte eiendommen, og 1910 da han døde.
Hovedhuset er et typisk eksempel fra stilperioden Det nye Norge. Unionsoppløsningen i 1905 ga inspirasjon til å utvikle en ny nasjonal arkitektur basert på norsk byggeskikk. Selmer hadde også tatt med seg inspirasjon fra England.

Selve tunet er et typisk trøndersk firkant-tun. Som i de fleste trøndertun ligger våningshuset ut mot sjøen og hoved-adkomsten.