Illustrasjon, endringer vil forekomme.

Overvik Utvikling AS legger grunnlaget for utbyggingen av en ny bydel på Ranheim som binder Olderdalen, Jakobsli og Charlottenlund sammen.

 

Området vil i tillegg til flotte boligområder gi gode forbindelser mellom fjorden og marka samt tilføre området urbane kvaliteter.

Området ble vedtatt lagt ut til boligformål i April 2014, da bystyret vedtok ny arealdel i kommuneplanen.
Visjonen for området er «Landlig byliv». Vi ønsker å skape en bydel som harmonerer mellom det kulturlandskapet har å tilby og urbane tilskudd som alle i området kan ha glede av.

Nye boliger med gode uterom, ny skole, flere grøntområder, kollektivrute og miljøgate er bare noe av det som planlegges på Overvik. Utviklingen av området er en satsing fra kommunens side som har gitt utvikleren gode føringer for en helhetlig og gjennomtenkt områdeplan. Områdeplanen skal også legge til rette for turstier mellom marka og fjorden.

Nye gang- og sykkelstier skal bidra til å binde sammen det nye området og eksisterende bydeler på Ranheim. I den sørvestlige delen har kommunen vedtatt reguleringsplan for ny gravplass og urnelund. Arbeidet med denne er igangsatt i 2016.