UnicornBurger på Overvik 15/4, 28/4 og 13/5

Vi fyrer opp grillen mellom klokken 13.00 og 16.00 i krysset Presthusveien/Overvikveien og serverer ferske UnicornBurgere før kampene.

les mer

Første byggetrinn nærmer seg oppstart

Første byggetrinn på Overvik med rundt 50 rekkehus og to leilighetsbygg nærmer seg oppstart og salgsstart. Dette er gode nyheter for alle som er på jakt etter et nytt sted å bo i tiden fremover.

les mer

Stolt støttespiller til Ranheim fotballklubb

Vi har inngått et samarbeid med Ranheim fotballklubb, og gleder oss til å følge deres ferd i Eliteserien.

les mer

Utvikling av området

Området ble vedtatt lagt ut til boligformål i april 2014, da bystyret vedtok ny arealdel i kommuneplanen. Overvik Utvikling har fått ansvaret for å utarbeide planen, med føringer fra kommunen…

les mer

Presthusvegen

Presthusvegen er en historisk veg mellom Ranheim og Dragvoll, som går via gårdene Presthus, Overvik og Tesli. Fra denne vegen ser man ut over Ranheim og et landskap som fra tidlige tider var inndelt …

les mer

Overvik gård

I 1647 var Overvik eller Nygarden (gnr 20/1) delt i tre bruk som alle var krongods. I 1683 var den delt i to bruk som begge var i privat eie. Gården har hatt flere ulike eiere inntil den ble solgt til J. A. Klinge i …

les mer