Utvikling av området

Området ble vedtatt lagt ut til boligformål i april 2014, da bystyret vedtok ny arealdel i kommuneplanen. Overvik Utvikling har fått ansvaret for å utarbeide planen, med føringer fra kommunen…

les mer

Presthusvegen

Presthusvegen er en historisk veg mellom Ranheim og Dragvoll, som går via gårdene Presthus, Overvik og Tesli. Fra denne vegen ser man ut over Ranheim og et landskap som fra tidlige tider var inndelt …

les mer

Overvik gård

I 1647 var Overvik eller Nygarden (gnr 20/1) delt i tre bruk som alle var krongods. I 1683 var den delt i to bruk som begge var i privat eie. Gården har hatt flere ulike eiere inntil den ble solgt til J. A. Klinge i …

les mer