Illustrasjon, endringer vil forekomme.

I samarbeid med TOBB utvikles nå byggetrinn 1.

Overvik blir en ny bydel som planlegges på de myke trafikanters premisser. Området som ligger mellom fjorden og marka blir bundet sammen med tur- og sykkelveier. I takt med utbyggingen vil det også bli etablert flere nærmiljøanlegg med lekeplasser etc.

I første salgstrinn vil det være en stor andel familieboliger, særlig rekkehus på mellom  85 og 150 kvm. Foreløpig fremdrift er salgsstart i løpet av 2018.

Registrer din interesse for å få nyheter om utviklingen av området.